Bibelsenteret er ikke lenger i drift. Takk for interessen.

Det teologiske menighetsfakultets nettside